Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)
Rozvrh bohoslužeb 2018/2019
Dál přece nejdeme sami IV

Datum

Neděle/svátek

Téma

Biblický text

Poznámky

Nedělka

Služba

2. září 13. po Trojici Čekejte na Ducha Skutky 1,1–14 BMV, VP PH
9. září 14. po Trojici Náhradník Skutky 1,13–26 BH SB
16. září 15. po Trojici Kde Duch Boží zavěje Skutky 2,1–13 PH/EG
23. září 16. po Trojici Co dělá církev církví Skutky 2,37–47; Skutky 4,32–37 VJ
30. září 17. po Trojici Ne svou, ale Boží silou Skutky 3,1–26 Návštěva z USA DD
7. října 18. Po Trojici Koho v životě poslouchat Skutky 4,1–22; 5,17–42 Díkůvzdání, VP BH AB
14. října 19. po Trojici Když ho miluješ… Skutky 6–7 x
21. října 20. po Trojici Filipe, pošli to dál Skutky 8,26–40 AB PH
28. října 21. po Trojici Ježíš zasahuje Saula i nás! Skutky 9,1–31 BH EG
31. října Den reformace Ospravedlněni vírou živou Římanům 3,21-24 x
4. listopadu 22. po Trojici Petře, neváhej a jdi Skutky 10 BMV BH AM
11. listopadu 23. po Trojici Průšvih v Lystře Skutky 13–14 VJ
18. listopadu 24. po Trojici Pavel a Petr Skutky 15; Skutky 16,1–5 BH EG
21. listopadu Den pokání a modliteb Čiňte pokání Marek 1,14-15 x
25. listopadu Neděle věčnosti Lydie otevírá srdce i dům Skutky 16 AB PH
2. prosince 1. advent O našich slavných prohrách Skutky 17 VP DD
9. prosince 2. advent Evangelium ruší byznys Skutky 19 AB PH
16. prosince 3. advent Návrat na základnu Skutky 21–26 BH VJ
23. prosince 4. advent Vánoční slavnost Vánoční evangelium x EG
24. prosince Štědrý den Narodil se vám Spasitel Vánoční evangelium x PH
25. prosince Hod Boží vánoční Přinesl nám spásu Vánoční evangelium VP x PH
30. prosince Neděle po Vánocích Až na sám konec země Skutky 27–28 AB
31. prosince Starý rok Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo Zjevení 21,6b x x
1. ledna Nový rok Hledej pokoj a usiluj o něj Žalm 34,15 VP DD
6. ledna Zjevení Páně To světlo ve tmě svítí Jan 1,1–18 PH
13. ledna 1. po Zjevení Páně Slovo se stalo domovem Jan 1,35–51 BH VJ
20. ledna 2. po Zjevení Páně Zachráněná radost Jan 2,1–11 AB EG
27. ledna 3. po Zjevení Páně Noční rozhovor Jan 3,1–11 DD
3. února 4. po Zjevení Páně Setkání u studny Jan 4,1–30 AB
10. února Poslední po Zj. Páně Slovo se stává chlebem života Jan 6,1–59
17. února Septuagesimae Setkání s Kristem staví na nohy Jan 5,1–18
24. února Sexagesimae Před tvou tváří, Pane Jan 8,1–11
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2019)