Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)
Rozvrh bohoslužeb 2018/2019
Dál přece nejdeme sami IV

Datum

Neděle/svátek

Téma

Biblický text

Poznámky

Nedělka

Služba

2. září 13. po Trojici Čekejte na Ducha Skutky 1,1–14 BMV, VP PH
9. září 14. po Trojici Náhradník Skutky 1,13–26 BH SB
16. září 15. po Trojici Kde Duch Boží zavěje Skutky 2,1–13 PH/EG
23. září 16. po Trojici Co dělá církev církví Skutky 2,37–47; Skutky 4,32–37 VJ
30. září 17. po Trojici Ne svou, ale Boží silou Skutky 3,1–26 Návštěva z USA DD
7. října 18. Po Trojici Koho v životě poslouchat Skutky 4,1–22; 5,17–42 Díkůvzdání, VP, BMV BH AB
14. října 19. po Trojici Když ho miluješ… Skutky 6–7 x
21. října 20. po Trojici Filipe, pošli to dál Skutky 8,26–40 AB PH
28. října 21. po Trojici Ježíš zasahuje Saula i nás! Skutky 9,1–31 BH EG
31. října Den reformace Ospravedlněni vírou živou Římanům 3,21-24 x
4. listopadu 22. po Trojici Petře, neváhej a jdi Skutky 10 BMV BH AM
11. listopadu 23. po Trojici Průšvih v Lystře Skutky 13–14 VJ
18. listopadu 24. po Trojici Pavel a Petr Skutky 15; Skutky 16,1–5 BH EG
21. listopadu Den pokání a modliteb Čiňte pokání Marek 1,14-15 x
25. listopadu Neděle věčnosti Lydie otevírá srdce i dům Skutky 16 AB PH
2. prosince 1. advent O našich slavných prohrách Skutky 17 VP DD
9. prosince 2. advent Evangelium ruší byznys Skutky 19 BMV AB PH
16. prosince 3. advent Návrat na základnu Skutky 21–26 BH VJ
23. prosince 4. advent Vánoční slavnost Vánoční evangelium BMV x EG
24. prosince Štědrý den Narodil se vám Spasitel Vánoční evangelium x PH
25. prosince Hod Boží vánoční Přinesl nám spásu Vánoční evangelium VP x PH
30. prosince Neděle po Vánocích Věřte, že Ježíš je Mesiáš Skutky 27–28 AB
31. prosince Starý rok Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo Zjevení 21,6b x x
1. ledna Nový rok Hledej pokoj a usiluj o něj Žalm 34,15 VP x DD
6. ledna Zjevení Páně To světlo ve tmě svítí Jan 1,1–18 BMV PH
13. ledna 1. po Zjevení Páně Slovo se stalo domovem Jan 1,35–51 BH VJ
20. ledna 2. po Zjevení Páně Zachráněná radost Jan 2,1–11 AB EG
27. ledna 3. po Zjevení Páně Noční rozhovor Jan 3,1–11 DD
3. února 4. po Zjevení Páně Setkání u studny Jan 4,1–30 BMV BH AB
10. února Poslední po Zj. Páně Slovo se stává chlebem života Jan 6,1–59 AB EG
17. února Septuagesimae Setkání s Kristem staví na nohy Jan 5,1–18 TZ
24. února Sexagesimae Před tvou tváří, Pane Jan 8,1–11 BH DD
3. března Estomihi Slovo otevírá oči Jan 9,1–41 BMV, od 11.00 koncert AB PH
6. března Popeleční středa Pravý půst Ž 103,13-17 VP x
10. března Invocavit (1. postní) Slovo se stává Pastýřem Jan 10,11–30; Žalm 23 BH VJ
17. března Reminiscere (2.postní) Lazare, pojď ven! Jan 11,1–47 Výroční sb. shromáždění PH
24. března Oculi (3. postní) Vinný kmen Jan 15,1–27 AB EG
31. března Laetare (4. postní) Pomazání v Betanii Jan 12,1–11 BH SB
7. dubna Judica (5. postní) Slovo povzbuzuje ke službě Jan 13,1–17 BMV TZ
14. dubna Palmarum / Květná n. Boží Beránek Jan 1,19–34; Jan 19 MT
18. dubna Zelený čtvrtek Sederová slavnost (je třeba přihlásit se) x
19. dubna Velký pátek Pašije podle Jana Jan 18-19 VP x DD
20. dubna Bílá sobota Velikonoční vigilie (v kostele Martin ve Zdi) x
21. dubna Neděle vzkříšení Vstal z mrtvých Spasitel Jan 20,1–18 VP PH
28. dubna Quasimodogeniti Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili Jan 20,19–29 SB
5. května Misericordias Domini U Tiberiadského moře Jan 21,1–14 BMV
12. května Jubilate Pas mé beránky Jan 21,15–23
19. května Cantate Křest Římanům 6
26. května Rogate Blázen pro Krista 1. Korintským 1
30. května Nenebevstoupení Vstoupil na nebesa Skutky 1,1-12
2. června Exaudi Pavlův běh do Božího království Filipským 3 BMV
9. června Svatodušní neděle Otrok, nebo bratr? Filemonovi VP
16. června Trojiční neděle Výstroj pro každého křesťana Efezským 6,10–17
23. června 1. po Trojici Cestou víry s Jakubem Jakub 1-3
30. června 2. po Trojici Obrazy a slova proti beznaději Zjevení 1 a 21 BMV, VP
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2019)