Vítejte u nás :-)

Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Chodov

Jsme křesťané, společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista, jediného Pána a Spasitele světa.
Naše křesťanská víra nás spojuje s křesťany všech vyznání, dob i míst.

Jsme otevřené společenství a rádi Vás mezi sebou uvítáme.
Srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách i dalších programech a akcích.

Místem našeho setkávání je kostel Milíče z Kroměříže v Praze na Chodově.

Jsme součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE), protestanské církve,
která se hlásí k odkazu české i světové reformace.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. 

Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli.  

Českobratrská církev evangelická vznikla spojením reformované (helvétské) a luterské (augsburské) církve v roce 1918, od roku 2000 je domovem také pro ochranovské sbory Jednoty bratrské.  

Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Sborový program v lednu

Nový rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2019, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 6. ledna bude tématem bohoslužeb Slovo, které se stralo tělem a přišlo na naši zemi, aby proměnilo svět (Jan 1,1-18).

Bohoslužby v neděli 13. ledna budou mít jako svoje téma příběh o prvních Ježíšových učednících (Jan 1,35-42)

Bohatý program nás čeká v neděli 20. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb bude příběh o svatbě v Káně (Jan 2,1-11), o proměně a radosti.

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Ve středu 23. ledna vaříme polévku pro bezdomovce. Vydává se večer u hlavního nádraží.

V neděli 27. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh o Ježíšově setkání s Nikodémem a jejich rozhodoru o znovuzrození (Jan 3,1-11).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15 procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 25. ledna v 18.00 hodin.

Biblické heslo pro rok 2019

Biblické heslo pro rok 2019 je výzva: Hledej pokoj a usiluj o něj. (Žalm 34,15)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb v kostele Martina ve Zdi si můžete podlechnout zde.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Vydali jsme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít., která je výborným úvodem do křesťanské víry. Další informace o knize najdete zde.

Sborový program - prosinec (Advent a Vánoce)

V neděli 2. prosince (1. advent) nás bude provázet příběh o cestě evangelia do Athén (Skutky 17). Bohoslužby slavíme s večeří Páně, po bohoslužbách pokračujeme sborovým obědem a dortem k oslavě stých narozenin naší církve.

Neděle 9. prosince (2. advent) bude patřit příběhu o Pavlově působení v Efezu (Skutky 19).

V neděli 16. prosince (3. advent) budeme sledovat Pavlovu cestu do Jeruzaléma. Navečer 16. prosince od 18.00 slavíme adventní ekumenické bohoslužby.

V pátek 21. prosince se v kostele od 9.00 konají vánoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro pedagogy, studenty a přátele školy. Evangelická akademie Praha (www.eapraha.cz) zve také na den otevřených dveří, který se koná v úterý 4. prosince 2018 od 13.00 do 18.00 v budově školy, Hrusická 2537/7, Praha 4.

Neděle 23. prosince (4. advent) patří jako každý rok kreativní vánoční slavnosti a zvěsti, kterou pro nás spolupřipravují děti a konfirmandi.

Na Štědrý den, 24. prosince, slavíme od 16.00 odpolední štědrovečerní bohoslužby s vánoční zvěstí o narození Spasitele. Mezi 15.00 a 16.00 zpíváme v kostele vánoční písně a koledy. Během Štědrého dne (od 9.00 do 17.00) bude možné si do foyer kostela přijít pro betlémské světlo.

Na Boží hod vánoční, 25. prosince, slavíme bohoslužby od 9.30 s večeří Páně a zvěstí o tom, že nám Kristus přinesl spásu.

Na druhý svátek vánoční, 26. prosince, u nás bohoslužby nebudou. Jste ale srdečně zváni do pražských sborů Strašnice (od 9.00), Dejvice (od 9.30), Střešovice (pod 9.30) a Kobylisy (od 9.30).

V neděli 30. prosince slavíme bohoslužby od 9.30 hodin.

Na Silvestra, 31. 12., se od 17.00 hodin sejdeme k vážnému i nevážnému programu s občerstvením.

Nový rok 2019 zahájíme společně bohoslužbami 1. ledna od 9.30 s večeří Páně. Tématem bohoslužeb bude biblické heslo na rok 2019: Hledej pokoj a usiluj o něj (Žalm 31,4).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15 procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Setkání střední generace (třicátníci) se koná v pátek 28. prosince od 18.00 hodin.

Kde nás najdete - a jak se k nám dostat

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, najdete na Jižním Městě vedle Chodovské tvrze.

Autobus 125 (Smíchovské nádraží, Háje, Poliklinika Petrovice, Skalka), 136 (Prosek, Ohrada, Flora, Slavia, Háje), 213 (Želivského, Slavia, Spořilov, Opatov, Háje), 203 (Háje, Roztyly, Šeberov, Nemocnice Krč) do stanice Chodovská tvrz. Od zastávky autobusu ulicí Ledvinova směrem k Chodovské tvrzi, kostel je za ní.

Autobus 197 (Lhotka, Kunratice, Chodov, Háje), 170 (Jižní Město, Háje, Spořilov, Budějovická, Přístaviště) 154 (Chodov, Háje, Sídliště Petrovice, Hostivařská) do stanice Benkova. Benkova je na opačné straně kostela než Chodovská tvrz, ke kostelu projdete parkem podél školy Klíček a školky (cca 250m).

Pěšky ze stanice metra Chodov, cca 15 minut. Ve stanici Chodov vystoupit levým východem, po lávce přes dálnici, ulicí K Dubu, na jejím konci podchodem pod ulicí Türkova, za podchodem vlevo, kostel uvidíte cca 100 před sebou. K orientaci můžete použít ukazatele vedoucí k Chodovské tvrzi. Ze stanice Chodov můžete také popojet autobusem 197 a 154 do stanice Benkova.

U kostela je možné zaparkovat, v ulici před kostelem, nebo na parkovišti u parku za mateřskou školou.

Kostel se vytápí a je bezbariérový.

Plánek okolí kostela najdete zde.

Prohlédnout si kostel můžete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2019)