Jsme křesťané, společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista, jediného Pána a Spasitele světa.

Jsme otevřené společenství a rádi Vás mezi sebou uvítáme.
Srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách i dalších programech a akcích.

Místem našeho setkávání je kostel Milíče z Kroměříže v Praze na Chodově.

Jsme součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE), protestanské církve, která se hlásí k odkazu české i světové reformace.
Naše křesťanská víra nás spojuje s křesťany všech vyznání, dob i míst.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. 

Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli.  

Českobratrská církev evangelická vznikla spojením reformované (helvétské) a luterské (augsburské) církve v roce 1918, od roku 2000 je domovem také pro ochranovské sbory Jednoty bratrské.  

Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Evangelický kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

 

Sborový program v postním období

Postní dobu začneme na popeleční středu 14. února 2018 bohoslužbami pokání s popelcovým křížem a večeří Páně. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin.

Bohoslužby první neděle v postu (neděle Invocavit) , 18. 2., přinesou zvěst o neplodném fíkovníku (Marek 11,12-21). Slavíme se s vysluhováním večeře Páně.

V neděli navečer se konají ekumenické bohoslužby, od 18.00 hodin.

Druhou postní neděli (Reminiscere), 25. února, slavíme bohoslužby se zvěstí o Ježíšově pomazání před začátkem jeho pašijní cesty (Marek 14,1-9).

Třetí neděle v postním období (Oculi), 4. března, bude věnována příběhu o poslední večeři (Marek 14,13-25).

Bohoslužby čtvrté postní neděle (Laetare), 11. března, se necháme oslovit příběhem o Ježíšově modlitebním zápase v Getsemane (Marek 14,26-42).

V neděli 18. března (5. postní, Judica) před sebou budeme mít příběh zrady a zapření (Marek 14,10-72). Na neděli 18. března svolává staršovstvo sboru výroční sborové shromáždění, které se uskuteční po dopoledních bohoslužbách, od 10.30 hodin.

18. března se od 18.00 sejdeme také k ekumenickým postním bohoslužbám.

Na Květnou neděli (Palmarum), 25. března, uslyšíme zvěst o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma (Marek 11,1-11)

Na Zelený čtvrtek, 29. března, slavíme od 17.00 sederovou slavnost. K účasti na slavnosti je nutné se předem přihlásit. Další informace o sederové slavnosti jsou zde.

Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijního příběhu a zvěstí o smyslu Kristova utrpení, večeří Páně, začínají 30. března v 9.30 hodin.

Srdečně zveme na bohoslužby Velikonoční neděle, 1. dubna od 9.30, s radostnou zvěstí o Ježíšově vzkříšení z mrtvých.

Biblické hodiny pro dospělé se konají každou středu od 18.15 hodin, procházíme evangelium podle Jana.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 17.00 hodin.

Ve středu 7. března zahajuje svůj program Kavárnička (nejen) pro seniory. Každou první středu v měsíci, od 10.00 do 12.00 se scházíme k rozhovoru nad dobrou kávou.

V kostele pokračuje výstava obrazu Jiřiny Adamcové Čas naděje.

Během postního období můžete přispět na zvláštní sbírku Diakonie Českobrastrské církve evangelické, která je určena na práci se syrskými uprchlíky v uprchlickém táboře Zaatari v Jordánsku.

Pamatuj, že jsi prach (popelcové bohoslužby)

Srdečně zveme na bohoslužby pokání s večeří Páně a popelcovým křížem, kterými zahajujeme postní dobu, na popeleční středu, 14. února 2018, od 18.00 hodin.

Výstava obrazů Jiřiny Adamcové

Jiřina Adamcová Srdečně zveme na výstavu obrazů Jiřiny Adamcové. Výstava probíhá souběžně na třech místech, v Domově pro seniory Chodov, v kostele u Jákobova žebříku a v kostele Milíče z Kroměříže. Vernisáž v kostele Milíče z Kroměříže se koná v neděli 21. ledna 2018 od 11.00 hodin. Pozvánku na výstavu najdete zde.

Sborový program v lednu

Nový rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2018, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 7. ledna bude tématem bohoslužeb manželství, Boží řád pro muže a ženu (Marek 10,1-12).

Novoroční koncert se koná v úterý 9. ledna 2018 od 19.00 hodin, hraje flétnový soubor Siringa (www.siringa.cz). Srdečně vás všechny na krásný koncert zveme.

Bohoslužby v neděli 14. ledna budou mít jako svoje téma příběh o bohatém muži, hledajícím věčný život (Marek 10,17-22).

Bohatý program nás čeká v neděli 21. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb, které začínají v 9.30 hodin, budou spory učedníků o prvenství a žádost Zebedeových synů o moc a slávu (Marek 10,35-45). Po bohoslužbách, od 11.00 se koná vernisáž výstavy Okna naděje malířky Jiřiny Adamcové. Výstava je poctou k jejím 90. narozeninám.

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 28. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh o uzdravení slepce Bartimea (Marek 10,46-52).

Ve středu 31. ledna od 18.00 promítáme (v rámci projektu Diakonie ČCE Doma v Praze) film Hlasy z dáli, přinášející pohled na Prahu očima cizince. Film natočil irácký režisér, uprchlík žijící v Praze. Po promítání následuje diskuse s režisérem.

Novoroční koncert, úterý 9. 1. od 19.00 hodin

Siringa Srdečně zveme na novoroční koncert, který se koná v úterý 9. ledna od 19.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže. Hraje výborný flétnový soubor Siringa (www.siringa.cz). Pozvánku na koncert najdete zde.

Biblické heslo pro rok 2018

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zjevení 21,6b)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb si můžete podlechnout zde.

Sborový program v prosinci

Nedělí 3. prosince (1. advent) nás bude při bohoslužbách provázet příběh o Kristově proměnění na hoře a zjevení jeho slávy (Marek 9). Bohoslužby slavíme s večeří Páně.

Ve středu 6. prosince se ve sborovém domě koná oslava 20. narozenin Společnou cestou.

V neděli 10. prosince (2. advent) bude tématem bohoslužeb Kristova otázka: Za koho mne pokládáte vy? (Marek 8,27-38)

Srdečně zveme na už tradiční předvánoční benefiční koncert Pražské organizace vozíčkářů (www.pov.cz) v pondělí 11. prosince od 19.00 hodin. Hraje kvarteto Apollon.

V neděli 17. prosince (3. advent) budeme mít kreativní bohoslužby s vánoční slavností. Navečer 17. prosince od 18.00 slavíme adventní ekumenické bohoslužby.

V pátek 22. prosince se v kostele konají vánoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro pedagogy, studenty a přátele školy. Evangelická akademie Praha (www.eapraha.cz) zve také na den otevřených dveří, který se koná v úterý 5. prosince 2017 od 13.00 do 18.00 v budově školy, Hrusická 2537/7, Praha 4.

V neděli 24. prosince (4. advent a Štědrý večer) máme dopolední i odpolední bohoslužby. Dopolední adventní bohoslužby od 9.30 s podobenstvím o vinařích (Marek 12,1-12) a od 16.00 odpolední štědrovečerní bohoslužby s vánoční zvěstí o narození Spasitele. Mezi 15.00 a 16.00 zpíváme v kostele vánoční písně a koledy.
Během Štědrého dne (od 9.00 do 17.00) bude možné si do kostela přijít pro betlémské světlo.

Na Boží hod vánoční, 25. 12., slavíme bohoslužby od 9.30 s večeří Páně a zvěstí o tom, že nás Kristus přišel vykoupit z našich vin.

Na druhý svátek vánoční, 26. 12., u nás bohoslužby nebudou. Jste ale srdečně zváni do pražských sborů Strašnice (od 9.00), Dejvice (od 9.30), Střešovice (pod 9.30) a Kobylisy (od 9.30).

Na Silvestra, v neděli 31. 12., máme dopolední bohoslužby (od 9.30) se zvěstí z Marka 13. kapitoly: Mějte se na pozoru.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

V 17.00 hodin se na Silvestra sejdeme k vážnému i nevážnému programu s občerstvením.

Nový rok 2018 zahájíme společně bohoslužbami 1. 1. 2018 od 9.30 s večeří Páně. Tématem bohoslužeb bude biblické heslo na rok 2018: Tomu, kdo žízní, dám napít (Zjevení 21,6).

Zboží z obchůdku Jeden svět (fair trade káva, čaj, čokoláda, drobné dárky) bude možné si v kostele koupit 2. a 3. adventní neděli po bohoslužbách.

V kanceláři je možné zakoupit Na každý den 2018, Evangelický kalendář 2018 a Hesla Jednoty bratrské na rok 2018, stejně tak knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít., kterou náš sbor vydal.

Společnou cestou slaví 20. narozeniny

Společnou cestou - 20 let Srdečně Vás zveme na oslavu 20. narozenin Společnou cestou (www.spolcest.cz) ve středu 6. 12. 2017 v kostele Milíče z Kroměříže.

Oslavy zahájí v 15.30 dětská besídka s Mikulášem. Od 17.00 následuje příjemný program protkaný nejen ohlédnutím za uplynulými dvaceti lety činnosti Společné cesty, ale také poznáváním současných programů, a to vše doplněné s kulturním doprovodem a dalšími aktivitami s příchutí blížících se Vánoc.

Sborový program v říjnu a listopadu

V neděli 1. října slavíme bohoslužby pro malé i velké s příběhem o uzdravení ochrnutého (Marek 2). První říjnová neděle je tradiční den díkůvzdání. Při bohoslužbách poděkujeme našemu nebeskému Otci za letošní úrodu, bohoslužby budeme slavit s večeří Páně. Po bohoslužbách připravujeme sborový oběd (přihlášky u M. Šourka do 28. září).

V neděli 8. října bude tématem bohoslužeb úkol učedníků být s Ježíšem a nechat se od něj poslat kázat a vymítat zlé duchy (Marek 3,13-15).

Tématem bohoslužeb v neděli 15. října bude neděle jako den svobody a společenství (Marek 2,23-28).

Od 18.00 hodin slavíme v neděli 15. října ekumenické bohoslužby.

V neděli 22. října bude naším tématem Ježíšova rodina, rodina víry (Marek 3,20-35).

Poslední říjnovou neděli, 29. října, bude tématem bohoslužeb, při kterých si s vděčností připomeneme 500. výročí reformace, evangelium o Boží spravedlnosti z milosti, přijímané důvěrou v Krista. Biblický text: Římanům 3,21-28.

V neděli 5. listopadu slavíme bohoslužby pro malé i velké, s příběhem o Ježíšově utišení bouře (Marek 4,35-41).

V sobotu 11. listopadu se v našem kostele od 9.00 do 16.00 koná konvent pražského seniorátu.

Tématem bohoslužeb v neděli 12. listopadu je nasycení pěti tisíců a Ježíš, dárce chleba (Marek 6,31-56).

V neděli 12. listopadu se po bohoslužbách koná koncert, který začíná v 11.00 hodin. Hraje komorní orchestr Vox Bohemica, pozvánka je ke stažení zde.

Při dopoledních bohoslužbách v neděli 19. listopadu nám poslouží kázáním Božího slova bratr farář Blahoslav Hájek.

Navečer od 18. hodin slavíme v neděli 19. listopadu ekumenické bohoslužby.

Na neděli věčnosti, 26. listopadu, poslední neděli církevního roku, kdy si připomínáme své zesnulé, připravujeme bohoslužby s příběhem o Jairově dcerce (Marek 5,21-43).

Sborový program v září

V neděli 3. září, při posledních (po)prázdninových bohoslužbách, zakončíme řadu kázání s opakováním otázek a odpovědí Heidelberského katechismu.

V pondělí 4. září začíná bohoslužbami v kostele Milíče z Kroměříže školní rok Evangelická akademie Praha.

Ve čtvrtek 7. září se koná schůze staršovstva.

Bohoslužby s uvedením nového školního roku a požehnání školákům budeme slavit v neděli 10. září. Budou to bohoslužby pro malé i velké, s večeří Páně. Biblickým základem zvěstování začátek Ježíšovy činnosti podle Markova evangelia, křest a kázání o Božím království (Marek 1,1-11).

Tématem bohoslužeb v neděli 17. září bude příbeh o povolání učedníků (Marek 1,12-20).

V neděli 17. září se po prázdninové přestávce se opět sejdeme k ekumenickým bohoslužbám, v 18.00 hodin. Ekumenické bohoslužby se konají každou třetí neděli v měsíci od 18.00 hodin.

Tématem bohoslužeb v neděli 24. září bude Ježíš - modlitebník (Marek 1,35-39).

Biblická hodina se koná v úterý od 18.15 hodin, začínáme v úterý 12. září. Pokračujeme ve výkladech Janova evangelia.

Program pro děti s biblickými příběhy a písničkami se koná ve středu od 17.00 hodin.

Biblické heslo pro rok 2017

Biblické heslo pro rok 2017 je Boží zaslíbení: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha (Ezechiel 36,26). Kázání k biblickému heslu z novoročních bohoslužeb si můžete poslechnout zde.

Kde nás najdete - a jak se k nám dostat

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, najdete na Jižním Městě vedle Chodovské tvrze.

Autobus 125 (Smíchovské nádraží, Háje, Poliklinika Petrovice, Skalka), 136 (Prosek, Ohrada, Flora, Slavia, Háje), 213 (Želivského, Slavia, Spořilov, Opatov, Háje), 203 (Háje, Roztyly, Šeberov, Nemocnice Krč) do stanice Chodovská tvrz. Od zastávky autobusu ulicí Ledvinova směrem k Chodovské tvrzi, kostel je za ní.

Autobus 197 (Lhotka, Kunratice, Chodov, Háje), 170 (Jižní Město, Háje, Spořilov, Budějovická, Přístaviště) 154 (Chodov, Háje, Sídliště Petrovice, Hostivařská) do stanice Benkova. Benkova je na opačné straně kostela než Chodovská tvrz, ke kostelu projdete parkem podél školy Klíček a školky (cca 250m).

Pěšky ze stanice metra Chodov, cca 15 minut. Ve stanici Chodov vystoupit levým východem, po lávce přes dálnici, ulicí K Dubu, na jejím konci podchodem pod ulicí Türkova, za podchodem vlevo, kostel uvidíte cca 100 před sebou. K orientaci můžete použít ukazatele vedoucí k Chodovské tvrzi. Ze stanice Chodov můžete také popojet autobusem 197 a 154 do stanice Benkova.

U kostela je možné zaparkovat, v ulici před kostelem, nebo na parkovišti u parku za mateřskou školou.

Kostel se vytápí a je bezbariérový.

Plánek okolí kostela najdete zde.

Prohlédnout si kostel můžete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)