Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 06.11.2018 v 17.00)


Bohoslužby
 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.15

Katecheze

 • příprava na křest, rozhovory o víře - pondělí 18.00 a individuálně dle domluvy

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - čtvrtek 18.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - středa 18.30

Střední generace

 • jednou měsíčně - pátek 18.00

Předmanželská příprava

 • předmanželská příprava, rozhovory se snoubenci - dle domluvy

Kavárnička (nejen) pro seniory

 • rozhovory a sdílení nad kávou, první středa v měsíci 10.00-12-00

Mládež

 • schází se příležitostně

Mateřské centrum Pramínek

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Sborový program v lednu

Nový rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2019, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 6. ledna bude tématem bohoslužeb Slovo, které se stralo tělem a přišlo na naši zemi, aby proměnilo svět (Jan 1,1-18).

Bohoslužby v neděli 13. ledna budou mít jako svoje téma příběh o prvních Ježíšových učednících (Jan 1,35-42)

Bohatý program nás čeká v neděli 20. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb bude příběh o svatbě v Káně (Jan 2,1-11), o proměně a radosti.

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Ve středu 23. ledna vaříme polévku pro bezdomovce. Vydává se večer u hlavního nádraží.

V neděli 27. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh o Ježíšově setkání s Nikodémem a jejich rozhodoru o znovuzrození (Jan 3,1-11).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15 procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 25. ledna v 18.00 hodin.

Biblické heslo pro rok 2019

Biblické heslo pro rok 2019 je výzva: Hledej pokoj a usiluj o něj. (Žalm 34,15)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb v kostele Martina ve Zdi si můžete podlechnout zde.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Vydali jsme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít., která je výborným úvodem do křesťanské víry. Další informace o knize najdete zde.

Sborový program - prosinec (Advent a Vánoce)

V neděli 2. prosince (1. advent) nás bude provázet příběh o cestě evangelia do Athén (Skutky 17). Bohoslužby slavíme s večeří Páně, po bohoslužbách pokračujeme sborovým obědem a dortem k oslavě stých narozenin naší církve.

Neděle 9. prosince (2. advent) bude patřit příběhu o Pavlově působení v Efezu (Skutky 19).

V neděli 16. prosince (3. advent) budeme sledovat Pavlovu cestu do Jeruzaléma. Navečer 16. prosince od 18.00 slavíme adventní ekumenické bohoslužby.

V pátek 21. prosince se v kostele od 9.00 konají vánoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro pedagogy, studenty a přátele školy. Evangelická akademie Praha (www.eapraha.cz) zve také na den otevřených dveří, který se koná v úterý 4. prosince 2018 od 13.00 do 18.00 v budově školy, Hrusická 2537/7, Praha 4.

Neděle 23. prosince (4. advent) patří jako každý rok kreativní vánoční slavnosti a zvěsti, kterou pro nás spolupřipravují děti a konfirmandi.

Na Štědrý den, 24. prosince, slavíme od 16.00 odpolední štědrovečerní bohoslužby s vánoční zvěstí o narození Spasitele. Mezi 15.00 a 16.00 zpíváme v kostele vánoční písně a koledy. Během Štědrého dne (od 9.00 do 17.00) bude možné si do foyer kostela přijít pro betlémské světlo.

Na Boží hod vánoční, 25. prosince, slavíme bohoslužby od 9.30 s večeří Páně a zvěstí o tom, že nám Kristus přinesl spásu.

Na druhý svátek vánoční, 26. prosince, u nás bohoslužby nebudou. Jste ale srdečně zváni do pražských sborů Strašnice (od 9.00), Dejvice (od 9.30), Střešovice (pod 9.30) a Kobylisy (od 9.30).

V neděli 30. prosince slavíme bohoslužby od 9.30 hodin.

Na Silvestra, 31. 12., se od 17.00 hodin sejdeme k vážnému i nevážnému programu s občerstvením.

Nový rok 2019 zahájíme společně bohoslužbami 1. ledna od 9.30 s večeří Páně. Tématem bohoslužeb bude biblické heslo na rok 2019: Hledej pokoj a usiluj o něj (Žalm 31,4).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15 procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Setkání střední generace (třicátníci) se koná v pátek 28. prosince od 18.00 hodin.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2019)